Dr. Peter Hammacher

Rechtsanwalt   Mediation   Schiedsverfahren   Seminare

Legal Services

top

Dr. Peter Hammacher Rechtsanwalt - Mediation - Schiedsverfahren - Seminare

Kontakt

Kontakt

Dr. Peter Hammacher
Rechtsanwalt, Mediator BM®

Hangäckerhöfe 7
D-69126 Heidelberg

Tel.: +49 (0) 6221-3379015
Fax: +49 (0) 3212-11-44539

top

top

top